Βεβαιώσεις μηχανικού

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4178/2013, σε κάθε διαδικασία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο (πώληση, μεταβίβαση, γονική παροχή, εισφορά σε εταιρία) απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις.

 

Pin It on Pinterest

Share This