Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας

Με νέα Υπουργική απόφαση απλουστεύεται περαιτέρω η διαδικασία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επίσης θεσπίζεται τεκμήριο νομιμότητας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων με την έκδοση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, η οποία εκδίδεται και για αόριστο χρονικό διάστημα.

 

Pin It on Pinterest

Share This