Τοπογραφικές εργασίες

Το γραφείο μας εκπονεί τοπογραφικές αποτυπώσεις μικρών ή μεγάλων εκτάσεων, αγροτεμαχίων, οικοπέδων σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου. Αναλαμβάνονται τοπογραφικές εργασίες για:

  • Συμβόλαια και δικαιοπραξίες
  • Οικοδομικές άδειες
  • Δασαρχείο
  • Χαράξεις ορίων και πολεοδομικών γραμμών
  • Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
  • Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία

Pin It on Pinterest

Share This