Τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Δημοσιεύτηκε στις 21/9/2011 ο νόμος 4014/2011-ΦΕΚ 209Α «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Περιβάλλοντος» ο οποίος  έρχεται να δώσει τη δυνατότητα τακτοποίησης για 30 χρόνια σε κάθε πλήθος πολεοδομικών παραβάσεων, όπως η ανέγερση νέου ή επέκταση υφιστάμενου κτιρίου χωρίς οικοδομική άδεια, η επαύξηση των διαστάσεων αδειοδοτημένου κτιρίου καταλαμβάνοντας μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που προβλέπεται βάσει της οικοδομικής άδειας, η αλλαγή χρήσης, εξωστών (μπαλκονιών), σε χώρους κατοικίας, όπως επίσης και η κατασκευή, πρόχειρων κατασκευών σε δώματα ή ακάλυπτους, οι οποίες δεν εμφαίνονται στην οικοδομικής άδεια.

Σημαντική προυπόθεση είναι για την ένταξη στο νόμο είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεις, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι τις 28/7/2011.

 Ποια ακίνητα εξαιρούνται

Δεν υπάγονται στον νόμο 4014/2011 οι εξής περιπτώσεις:

α) Αν το ακίνητο βρίσκεται:

– σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,

– στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών, 

– σε δημόσιο κτήμα,

– σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,

– σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,

– σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,

– η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

Γιατί να ενταχθώ στο Νόμο;

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (21/9/2011) απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Διαδικασία υπαγωγής

Βήμα 1: Υποβολή Αίτησης

1. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υπολογίζει το “προσωρινό πρόστιμο” και υποβάλλει ηλεκτρονικά την τυποποιημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΤΕΕ

2. Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα αριθμός πρωτοκόλλου και κωδικοί πληρωμής.

Βήμα 2: Υποβολή Δικαιολογητικών

1. Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών:

– Υπεύθυνη Δήλωση με στοιχεία ιδιοκτήτη και αυθαίρετης κατασκευής

– Τελευταία Δήλωση Ε9

– Τεχνική έκθεση μηχανικού

– Άδεια(εφόσον έχει εκδοθεί)

– Αρχιτεκτονικά σχέδια  και τοπογραφικό διάγραμμα(όπου απαιτείται)

– Φωτογραφίες

– Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.

– Παράβολο το οποίο δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο

– Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου

2. Ελέγχεται από το σύστημα η πληρότητα του φακέλου. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας.

Μετά την καταβολή Ενιαίου Ειδικού Προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων

 

Το γραφείο μας,  αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία υπαγωγής του αυθαιρέτου σας στον Ν.4014/2011.

Pin It on Pinterest

Share This