Έκδοση οικοδομικών αδειών

Μέσα από ένα σύνολο εργασιών από τη σχεδίαση έως και την παραγωγή του δοµικού έργου,  η οικοδοµική άδεια καταλαµβάνει  µόνον ένα µέρος αυτής της διαδικασίας

Για την παραγωγή ενός οικοδοµικού έργου απαιτούνται πολλές ενέργειες και εργασίες, όπως:

– Συζήτηση  µε εργοδότη-πελάτη σχετική  µε την ανάθεση του έργου (θέση ακινήτου, είδος κατασκευής, διαθέσιµο κεφάλαιο).

– Έρευνα σχετική µε το οικόπεδο, τους όρους δόµησης και τις απαιτήσεις των χώρων του κτίσµατος.

– Σύνταξη προϋπολογισµού έργου, συγκέντρωση απαιτούµενων εγκρίσεων, εκπόνηση µελετών και προετοιµασία φακέλου αδείας.

– Υποβολή φακέλου έκδοση αδείας µε ότι αυτός πρέπει κατά περίπτωση να περιλαµβάνει  (δικαιολογητικά, µελέτες, αµοιβές).

– Επίβλεψη έργου.

– Έγκριση οριστικής ρευµατοδότησης-υδροδότησης  (διαδικασία τελικής θεώρησης αδείας).

Tο γραφείο αναλαμβάνει τη συνολική διαδικασία, από τις αρχικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο μηχανικός,  µέχρι και την τελική θεώρηση της οικοδοµικής άδειας.

Pin It on Pinterest

Share This