Λοιπές εργασίες

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Προϋπολογισμός έργου – Εκτίμηση κόστους κατασκευής
  • Σύνταξη και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή έργου στο ΙΚΑ(έκδοση ΑΜΟΕ)
  • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ για ιδιωτικά οικοδομικά έργα
  • Φωτορεαλισμός 

Pin It on Pinterest

Share This