Ενεργειακή επιθεώρηση και Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Με τον νόμο 3661/2008 «Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων», θεσπίζονται μεταξύ άλλων και οι έννοιες του Ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, λεβήτων και κλιματιστικών καθώς και η έννοια του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.

Στην συνέχεια ψηφίστηκε και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ο Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (K.Eν.A.K) βάσει του οποίου εκτελούνται οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης η συχνότητα των επιθεωρήσεων των κτιρίων , των λεβήτων και των κλιματιστικών.

Η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης λαμβάνει υπόψη του, τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων, την αεροστεγανότητα, την εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού, τις μονώσεις των δικτύων, τον εξαερισμό και τον φυσικό αερισμό, τον τεχνητό φωτισμό, τον προσανατολισμό του κτιρίου, τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τις επικρατούσες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες, την ενέργεια που παράγεται από ΣΗΘ και άλλους παράγοντες.

Στον νόμο υπάγονται υφιστάμενα και νέα κτίρια με χρήση κατοικίας, πολυκατοικίες, γραφεία, εκπαιδευτικά κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα.

Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

  • μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου,
  • για την πώληση ενός κτιρίου ή διαμερίσματος,
  • για την ενοικίαση κτιρίου ή διαμερίσματος
  • για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» (πριν και μετά τις επεμβάσεις)

Pin It on Pinterest

Share This